Zoeken:

Inschrijving

For English see below


Het aantal inschrijvingen is: 572 judoka's.

INSCHRIJVING = GESLOTEN!!

Om teleurstellingen als vorig jaar te voorkomen, zal voor Nederlandse deelnemers alleen inschrijving via Toernooi.nl worden geaccepteerd. Deze online inschrijvingen kunnen dan direct worden betaald via het online systeem. Wel zal een aantal inschrijvingen gereserveerd blijven voor onze buitenlandse gasten. Deze kunnen het inschrijfformulier downloaden.

Het inschrijfgeld bedraagt € 12,00 per judoka. 

Dit kunt u overmaken op bankrekening: 

NL22ABNA0526364068 van de ABN te Roosendaal

o.v.v. 21e open westbrabantse, Club / school 

Er wordt streng gecontroleerd op paspoort en betalingsbewijs JBN.

Gewichten: Gewijzigde gewichten kunnen tot uiterlijk 7 dagen voor het toernooi (zondag 4 maart vóór 12.00 uur) per e-mail worden doorgegeven. Overschrijven op de dag van het toernooi kost € 3,-. Tijdens het toernooi wordt er maximaal doorgeschreven naar de eerstvolgende gewichtsklasse. Terugschrijven naar een lagere gewichtsklasse wordt enkel gedaan in overleg en op verzoek.

Wedstrijdsecretariaat:

Judovereniging de Kroeven'82
t.a.v. Edwin Verstraeten
toernooi@kroeven.nl

LET OP: DE INSCHRIJVING IS PAS DEFINITIEF NA ONTVANGST VAN HET INSCHRIJFGELD!


The number of entries is: 572 judoka's.

Entry = CLOSED!!

ONLY after consulting entries can be added.

For our non Dutch guests please download the entryform

The entryfee is € 12,00 per judoka. 

This can be transferred into bankaccount: 

NL22ABNA0526364068 of the ABN Bank Roosendaal

Please tag the payment with: 21e OWB, Your Club / school 

Weights: Weight changes can be sent, ultimately 7 days before the tournament (Sunday 4 March before 12.00 uur) by e-mail. Weight change at the tournamentsday will be charged at  € 3,-. During the tournament only one weight category weight change is allowed. Under weighted will only be changed per request..

Tournament secretary:

Judovereniging de Kroeven'82
t.a.v. Edwin Verstraeten
toernooi@kroeven.nl

Please note: Entries are only permanent when the payment has been received!